Půlnoční bohoslužba ve Štětkovicích

Srdečně Vás zveme na půlnoční bohoslužbu, která se bude konat v modlitebně Církve adventistů sedmého dne ve Štětkovicích. 24. 12. od 22.00.
Zapomeňte na své všední starosti a přijďte rozjímat o věcech, které nás převyšují!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.
Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.
Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.
Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad horami stály vody;
pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem.
Žalm 104,1-7