Začátky

Aktivita Církve adventistů sedmého dne započala v malebném kraji Sedlčanska v roce 2007 příchodem 2 misionářských rodin. Jedna působila v Sedlčanech a druhá ve Štětkovicích. Jejich posláním bylo šíření křesťanského poselství o naději na věčný život prostřednictvím osoby Ježíše Krista.

Slavnostní bohoslužbou byla 3. 10. 2009 otevřena nově postavená modlitebna ve Štětkovicích. Sbor Štětkovice oficiálně vznikl 21. 1. 2010.

Z aktivit v oblasti vznikla také skupina v Sedlčanech, která se zpočátku scházela v misionářské rodině. V roce 2010 zde byla od společnosti ČEZ zakoupena a zrekonstruována budova a od července 2011 začala být využívána pro potřeby sboru a skupiny Sedlčany. První akcí, která se konala v této budově, byla série přednáškového cyklu Světem Bible. Nyní budova funguje jako modlitebna, společenské centrum a základna pro práci adventistické humanitární organizace ADRA v tomto regionu.

Vedle Štětkovic se nachází Park Drama věků, který nabízím návštěvníkům 12 zastavení s úryvky z knihy Velký spor věků od autorky Ellen Gould White.

Park stejně jako sbor vznikly na základě misijních aktivit Radima Passera.

Sbor ve Štětkovicích navštívil např. Ted Wilson, v té době úřadující předseda Generální konference CASD a řada misionářů jako např. John Bradshaw, Ty Gibson.