Život – náhoda, nebo záměr?

Zvažovali jste někdy, jak je to s naším původem? Jsme produkty náhodných procesů, nebo jsme dětmi dokonalého Boha – Stvořitele. Je to klíčová otázka a pravděpodobnost je 50/50. Tedy dost vysoká na to, abychom této otázce věnovali dostatek pozornosti.

Dobročinná burza letního oblečení

Místní sbor Církve adventistů sedmého dne pořádá dobročinnou burzu jarního a letního oblečení. Příjem věcí je v pondělí 22. 4. od 7 do 20 hod. Prodej věcí bude ve středu 24. 4. od 7 do 20 hod. na adrese Komenského nám. 70, Sedlčany.